EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 End

หลังจากลูกสาวนักการเมืองทรงอิทธิพลพยายามทำทุกทางที่จะให้ได้ครอบครองตัวเขา