Whispers Season 1

ด้วยเรื่องการตายของหัวหน้าครอบครัวเริ่มเผยให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ไม่ชอบมาพากล ครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งจึงเดินหน้ากระชากความจริงที่จะเผยให้เห็นความลับอันเลวร้ายนั้นเอง เรื่องราวเนื้อหาจะสนุกและน่าติดตามแค่ไหน โปรดติดตามรับชมกันได้เลย………