When I Was The Most Beautiful When I Was The Most Beautiful โอเยจี (อิมซูฮยาง) เป็นครูฝึกสอนงานศิลฯ เธอฝันอยากจะมีความสุขเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ชีวิตของโอเยจีต้องเปลี่ยนไปหลังจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องคู่หนึ่ง จนเกิดเป็นรักสามเศร้า ซอฮวาน(จีซู) และซอจิน (ฮาซอกจิน) เป็นพี่น้องกัน ซอฮวานเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรม เขาตกหลุมรักโอเยจีตั้งแต่แรกพบ แต่เขาต้องเก็บงำความรู้สึกที่มีไว้ เพราะซอจินพี่ชายของเขาก็รักโอเยจีเหมือนกัน ซอจินเป็นนักแข่งรถ เขาสนใจโอเยจีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอ ในขณะที่แครี่ จาง (ฮวังซึงอน) แฟนเก่าของซอจินที่เลิกรากันไปแล้ว ก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8