EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

ยูโรปาทมิฬ ในปี 2074 โลกนั้นได้ล่มสลาย เทคโนโลยีได้ตายจากอย่างไม่ทราบสาเหตุที่เรียกว่า “ธันวาทมิฬ” สังคมมนุษย์ในยุโรปหลังจากนั้นถูกแบ่งออกเป็นชนเผ่าจักรวรรดิต่าง ๆ เรียกว่า ยูโรปา ผู้คนที่อาศัยบางส่วนถูกบีบให้ต้องฆ่ากันเอง บางส่วนอยู่อย่างสงบมาเป็นเวลานาน หรือแม้แต่กองกำลังทหารที่พยายามทวงคืนสังคมที่แสนสงบกลับคืนมา

แต่สามพี่น้อง เอลย่า ลิฟ และคีอาโน ที่อาศัยอยู่ในชนเผ่าที่แสนสงบสุขร่วมกับพ่อของตัวเอง ครอบครัวที่แสนรักใคร่กลมเกลียว กลับต้องถูกดึงเข้าสู่วังวนเห็นการเอาชีวิตรอด เมื่อภัยอันตรายจากชนเผ่าชั่วร้ายได้เข้าคุกคามชีวิตและแยกพวกเขาออกจากกัน ทั้งสามจึงต้องหาหนทางที่จะดิ้นรนมีชีวิตรอด เพื่อความหวังที่จะปลดปล่อยเผ่าต่าง ๆ จากความมืดมิดที่กำลังเข้าครอบงำทวีปอย่างช้า ๆ