EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12 End

Train ปมฆ่า ขนานโลก พากย์ไทย เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อุตสาหะค้นหาความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังการจากไปของผู้ที่เขารัก