แม้ว่าเธอจะพยายามทำผลงานอย่างหนักมาตลอด ในส่วนของการงานก็ว่าปวดหัวแล้ว แต่เสิ่นรั่วซินยังต้องเจอกับแรงกดดันของแม่ที่เร่งให้เธอรีบแต่งงานมีครอบครัวเร็วๆ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/