EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10

เรื่องราวของฉู่ซือจิ้ง (แสดงโดย หวงเซวียน) องครักษ์เสื้อแพรที่ฝ่าวิกฤตชีวิตและความตายบนเกาะร้างเมื่อเกิดโรคระบาด ลึกลับในช่วงปลายราชวงศ์หมิง