EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 End

“มือปืนที่อยู่ด้านนอกของกาแล็กซีอันไกลโพ้นจากเงื้อมมือของสาธารณรัฐใหม่”