ตอนตำนานกรงเล็บกระดูกขาวเก้าอิม ซับไทย

เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจึงได้เดินทางออกจากเกาะไปนานหลายปี เธอต่างก็พบว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกที่คิดเกินศิษย์กับอาจารย์T