ต้องจบลงจนทำให้เธอต้องมาเริ่มเป็นเด็กฝึกงานอีกครั้งติดตามได้ใน