SEOBOK ซอบก มนุษย์อมตะ ซับไทย

SEOBOK ซอบก มนุษย์อมตะ ซับไทย ก่อให้เกิดมิตรภาพที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วที่เกิดและเติบโตอยู่ในห้องแลปแบบลับ ๆ