EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16 End

Royal Secret Inspector Joy

Royal Secret Inspector Joy หญิงผู้มีแนวความคิดมาก่อนกาล ในยุคสมัยโชซอนที่เป็นดินแดนแห่งความเชื่อขงจื๊อในศตวรรษที่ 17 ที่ผู้หญิงไม่สามารถแม้แต่จะฝัน แต่เธอกลับมีความคิดว่า ผู้หญิงสามารถหย่าร้างและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้  แล้วชีวิตของเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา