Riverdale ริเวอร์เดล ปี 5

 ในขณะที่ทุกคนในแก๊งต่างท้าทายอำนาจของคุณฮันนี่ในโรงเรียนมัธยมริเวอร์เดล จั๊กเฮ้ดลงมือเขียนผลงานชิ้นใหม่ที่ใช้ทั้งเหตุการณ์จริงและเรื่องแต่งมาดำเนินเรื่องผสมกัน เรื่องราวเนื้อหาจะสนุกมากแค่ไหน โปรดติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ…………..