EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20 End

เขาจำต้องรีบช่วยทำให้บิดาเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้ Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho) เป็นหนุ่มน้อยที่มีภาวการณ์ของ Hyperthymesia อาการที่ทำให้เขาสามารถจำเนื้อหาของสมัยก่อนได้เพอร์เฟ็ค แล้วก็เขาอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบิดา Seo Jin Woo แปลงเป็นทนาย แล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยทำให้บิดาไร้มลทิน ถ้าว่าเขากำลังเริ่มที่จะความจำเสื่อมสาเหตุจากโรคอัลไซเมอร์