EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 End

แต่เส้นทางดนตรีอาจไม่ราบรื่นอย่างที่หวังเพราะศัตรูเจ้าเก่าอย่างสมาคมลับ