EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22 End

Only You in My World (2021) โลกของฉันคือคุณ ซับไทย

สถานะการเต้นของหัวใจมักจะลอยอยู่เหนือหัวของเธอ โดยแสดงค่าต่างๆ