Once and Forever: The Sun Rises

Once and Forever: The Sun Rises  เรื่องราวอันอบอุ่นใจเกี่ยวกับมิตรภาพ ครอบครัว และการเติบโตของคนสามรุ่นในสี่ครอบครัวในลานกว้างในกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2001 ในฐานะนักเรียนมัธยม เซี่ยเฉียว ฉินชวน และเพื่อนๆ และครอบครัวของพวกเขาได้มีประสบการณ์ร่วมกันครั้งใหญ่และ เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในยุคนี้และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ลำบากและมีความสุขมากมายในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น ความใกล้ชิดและความอบอุ่นของเพื่อนบ้านกลายเป็นสมบัติล้ำค่าในชีวิตของพวกเขา และด้วยของขวัญชิ้นนี้ที่มอบให้พวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เด็กๆ เติบโตขึ้นและก้าวไปสู่ยุคใหม่

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.1

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.2

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.3

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.4

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.5

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.6

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.7

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.8

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.9

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.10

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.11

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.12

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.13

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.14

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.15

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.16

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.17

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.18

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.19

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.20

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.21

Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.22