Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.1
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.2
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.3
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.4
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.5
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.6
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.7
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.8
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.9
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.10
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.11
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.12
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.13
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.14
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.15
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.16
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.17
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.18
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.19
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.20
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.21
Once and Forever: The Sun Rises (2023) ซับไทย E.22

Once and Forever: The Sun Rises

  เรื่องราวอันอบอุ่นใจเกี่ยวกับมิตรภาพ ครอบครัว และการเติบโตของคนสามรุ่นในสี่ครอบครัวในลานกว้างในกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2001 ในฐานะนักเรียนมัธยม เซี่ยเฉียว ฉินชวน และเพื่อนๆ และครอบครัวของพวกเขาได้มีประสบการณ์ร่วมกันครั้งใหญ่และ เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในยุคนี้และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ลำบากและมีความสุขมากมายในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้น ความใกล้ชิดและความอบอุ่นของเพื่อนบ้านกลายเป็นสมบัติล้ำค่าในชีวิตของพวกเขา และด้วยของขวัญชิ้นนี้ที่มอบให้พวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เด็กๆ เติบโตขึ้นและก้าวไปสู่ยุคใหม่