Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง

Never Give Up ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง  แผนกการวางแผนทีม 3 ของ “เกาฟาเทคโนโลยีกรุ๊ป” เป็นแผนกระดมสมองที่ทุ่มเทให้กับการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะ ครั้งหนึ่งเคยประสบความสำเร็จในการนำเสนอโมเดลสุดทันสมัยรุ่น “เกาซือ 3s” ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมานานนับสิบปี ทำให้เกาซืออิเลคทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ แผนกการวางแผนทีม 3 จึงกลายเป็นแผนกที่โดดเด่นของบริษัท แต่ทว่าตั้งแต่นั้นมาแผนกการวางแผนทีม 3

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.1

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.2

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.3

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.4

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.5

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.6

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.7

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.8

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.9

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.10

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.11

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.12

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.13

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.14

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.15

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.16

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.17

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.18

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.19

Never Give Up (2023) ออฟฟิศนี้ยังมีหวัง ซับไทย Ep.20