My Amanda มาย อแมนด้า ซับไทย

My Amanda มาย อแมนด้า ซับไทย

My Amanda มาย อแมนด้า  สองเพื่อนซี้ขั้วต่างรู้ไส้รู้พุงกันและกันในทุกด้าน แม้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป แต่มิตรภาพความผูกพันของทั้งคู่ยังคงแน่นแฟ้นไม่เคยเปลี่ยน

[block]


[/block]