EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20 (จบ)

Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์

โกฮาจิน (ไอยู) หญิงสาวในยุคปัจจุบันที่เกิดอุบัติเหตุในวันที่เกิดสุริยคราสทำให้เธอสลบไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมากลับได้รู้ว่าเธอย้อนกลับไปในสมัย ราชวงศ์โครยอ ในร่างของ แฮซู (ไอยู) ญาติผู้น้องของพระชายาแฮพระชายาในองค์ชาย 8 หรือ องค์ชายวังอุก (คัง ฮา-นึล) พระราชโอรสในพระเจ้าแทโจ (โจมินกี) ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอทำให้เธอได้เข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทจนเกิดเป็นความรักสามเส้า