Memory of Encaustic Tile (2022)

ในหูถงของปักกิ่งที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะอาศัยอยู่เป็นเรื่องราวระหว่างภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ของวังต้องห้ามกับนักแปลอย่าง เซ่าเสวี่ย กับ เจิ้งซูเหนียน พวกเขาเป็นลูกของช่างฝีมือที่ทำงานบูรณะรักษาพระราชวังต้องห้าม กู้กง Memory of Encaustic Tile (2022) พวกเขาเติบโตมาด้วยกันในหูถงปักกิ่งและครอบครัวนักบูรณะ พวกเขาได้พบกับเรื่องราวมากมายและได้ฝ่าฟันไปด้วยกันจนเกิดความรู้สึกผูกพันธ์และความรัก เมื่อโตขึ้นเนื่องด้วยนิสัยที่แตกต่างทุกคนต่างแยกย้ายไปมีชีวิตในแบบของตนเอง ต่อมาพ่อและแม่ของทั้งสองคนได้จากไป และแหล่งเมืองเก่าถูกรื้อถอดแต่เซ่าเสวี่ย เลือกที่จะจากบ้านเกิดไปเป็นนักแปลที่ตัวเองฝันไว้ ส่วน เจิ้งซูเหนียน เลือกที่จะสืบทอดความเชียวชาญของแม่ และกลายเป็นภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ของวังต้องห้าม และพวกเขาได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้ง

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.1

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.2

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.3

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.4

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.5

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.6

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.7

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.8

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.9

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.10

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.11

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.12

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.13

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.14

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.15

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.16

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.17

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.18

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.19

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.20

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.21

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.22

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.23

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.24

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.25

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.26

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.27

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.28

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.29

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.30

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.31

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย Ep.32

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP.33

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP.34จบ