ซู่เฟยหยวน ลูกชายคนโตของตระกูลซู่ จากนั้นทั้งสองเริ่มเรื่องราวความรักที่ยอดเยี่ยม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/