luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep1
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep2
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep3
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep4
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep5
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep6

เล่าเรื่องในยุคล่าแม่มด จิกกัดสังคมยุโรป ช่วงศตวรรษที่ 17 ในอิตาลี เด็กสาวจากตระกูลแม่มดตระกูลหนึ่งได้ล่วงรู้ชะตาตัวเอง ขณะเดียวกัน พ่อของแฟนหนุ่มก็ออกตามล่าตัวเธอโทษฐานที่มีพลังเวทมนตร์ เป็นซีรีส์ดาร์กแฟนตาซีปนโรมานซ์ของอิตาลี