Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด  ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเกลียดกันสู่การรักกัน ❜ เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เหมือนสงคราม ระหว่างผู้หญิงที่เกลียดการสูญเสียผู้ชาย และผู้ชายที่หวาดระแวงในตัวผู้หญิงอย่างหนัก ซึ่งในภายหลังได้ค้นพบวิธีรักษาชีวิตที่อยู่เบื้องหลังลักษณะบุคลิกที่ตรงข้ามกันของพวกเขา ซีรีส์จะเล่าถึงความรักและความเห็นอกเห็นใจที่เอาชนะความไม่เชื่อใจระหว่างเพศตรงข้าม

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.1

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.2

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.3

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.4

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.5

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.6

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.7

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.8

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.9

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด พากย์ไทย Ep.10 (จบ)