EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10 (จบ)

Love To Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด

  ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเกลียดกันสู่การรักกัน ❜ เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เหมือนสงคราม ระหว่างผู้หญิงที่เกลียดการสูญเสียผู้ชาย และผู้ชายที่หวาดระแวงในตัวผู้หญิงอย่างหนัก ซึ่งในภายหลังได้ค้นพบวิธีรักษาชีวิตที่อยู่เบื้องหลังลักษณะบุคลิกที่ตรงข้ามกันของพวกเขา ซีรีส์จะเล่าถึงความรักและความเห็นอกเห็นใจที่เอาชนะความไม่เชื่อใจระหว่างเพศตรงข้าม