Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 1-8

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่   จูปิเตอร์ส เลกาซี่  พวกเขาคือซูเปอร์ฮีโร่รุ่นแรก แต่เมื่อซูเปอร์ฮีโร่รุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อ พวกเขาก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่น เมื่อกฎเกณฑ์ที่ผดุงไว้เริ่มสั่นคลอน

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 1

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 2

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 3

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 4

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 5

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 6

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 7

Jupiter’s Legacy (2021) จูปิเตอร์ส เลกาซี่ พากย์ไทย Ep. 8