และได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับราชสำนัก ทำให้นางต้องเสียญาติมิตรและเสียโฉม