EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 (จบ)

In the Name of God: ศรัทธาลวง

  อาชญากรรมที่แท้จริงของความหลากหลายทางศาสนาผู้นำทางศาสนาที่แตกต่างกันสี่คนได้รับการคุ้มครองลัทธิหรือความหลากหลายพื้นฐานอย่างชัดเจนและการเปิดเผยเอกสารนี้ตรวจสอบเรื่องราวที่แท้จริงของผู้นำเกาหลีสี่คนที่อ้างว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเผยให้เห็นด้านมืดของความเชื่อที่ไม่ต้องสงสัย