EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10 End

แสดงถึงการเติบโตของวัยรุ่นเด็กม.ปลายสายศิลป์ที่ล่าตามความฝัน