Equinox Season 1

    เรื่องราวเนื้อหานี้เล่าถึงภาพที่พี่สาวหายลับไปพร้อมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อ 21 ปีก่อนยังคงตามหลอกหลอน แอสทริดจึงเริ่มสืบเสาะหาความจริงที่เร้นลับและน่าสะพรึงกลัวนั้นเอง