EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12.1
EP 12.2
EP 12.3
EP 12.4
EP 12.5
EP 12.6
EP 12.7
EP 12.8
EP 12.9
EP 12.10
EP 12.11
EP 12.12
EP 13

Deaw เดี่ยวไมโครโฟน

  อุดม แต้พานิช ตลกเดี่ยวไมโครโฟนกลับมาระบายความอัดอั้นตันใจบนเวที ตั้งแต่ประสบการณ์ตรวจต่อมลูกหมาก จนถึงเรื่องประหลาดในงานศพ ด้วยลีลาท่าทีที่ทุกคนคุ้นเคย