EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13

 เธอจะกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งทีม Justice Society of America ในที่สุด