Coa Kai Season 3

ด้วยเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับ คอบร้า ไคมีเจ้าสำนักคนใหม่ ความขัดแย้งกลายเป็นสงครามสามฝ่ายที่ต้องจับตา หากคอบร้า ไคไม่มีวัยตายฉันใด แค้นเก่าก็ไม่มีวันหายฉันนั้นเองเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อโปรดติดตามรับชมกันได้เลย……..