EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

เล่าเรื่องราวของสาววัยรุ่นนักเรียนแพทย์ที่ตามหาต้นเหตุของการเสียชีวิตในอดีตของครอบครัว และเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านไบโอชีววิทยายุคใหม่ด้วย