EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16 (จบ)

Again My Life

หลังจากจัดการกับพันธมิตรและลูกน้องของโจแทซอบ ฮีอูก็ลาออกจากอัยการ และประกาศเป็นผู้สมัครเพื่อเข้าไปในสภาในเขตเดียวกับโจแทซอบ ในการเลือกตั้งที่เข้มข้นที่เต็มไปด้วยการหาเสียงและการใส่ร้ายป้ายสีอย่างเสื่อมเสีย ฮีอูดับเครื่องชนเพื่อการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย