เธอสนใจอยู่แค่เรื่องของเจียงเฉิน เธอหลงรักเขา แม้ว่าเธอจะแสดงออกชัดเจนเพียงใด