ศึกตัดสิน หุบเขาผีครวญ (2022) DRAWING SWORD FIGHTING GHOST CRY