EP 1

เรื่องราวของ เจ้าลออจันทร์ พูคำวงศ์ หรือ ลออจันทร์ พันธุ์เทวา และ หม่อมหลวงภูธเนศ จุฑาเทพ หรือ คุณภู บุตรคนโตของหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ กับ เจ้าสร้อยฟ้า นำแสดงโดย กลัฟ คณาวุฒิ และ จีน่า ญีนา